فرزانه اصلانی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۸۹

زیست شناسی

فیزیولوژی گیاهی ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۵۲

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

زیست شناسی

عمومی ، دانشگاه پیام نور فریدونشهر ، کارشناسی معدل , ۱۷.۲۵