میلاد ابطحی

متولد:

۲۲ - ۳ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

بازرگانی ابطحی

، مسئول دفتر

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

60% Complete

Microsoft Word

20% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی