علی خاکی

متولد:

۶ - ۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی