رزومه اصلی

شبنم شاددل

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی محیط زیست

محیط زیست ، دانشگاه دانشکده کشاورزی بیرجند ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

آزمایشگاه معتمد پایش سبز معتمد

، سایر

، مسئول فنی آزمایشگاه

خلاصه فعالیت‌ها : همکاری با صنایع و کارخانجات و محیط زیست استان های خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی ، و گلستان و ... آشنایی با انجام امور اداری و قراردادها انجام آنالیزهای آزمایشگاهی و زدن نتایج در فرم های مربوطه و پاسخگویی و مشاوره به صنایع در خصوص نتایج آنالیزها آشنایی و کار با دستگاههای آزمایشگاهی مربوط به بخش هوا و صدا ، میکروبیولوژی و شیمیایی و کار در آزمایشگاه معتمد پایش سبز معتمد به مدت 5 سال شرکت در کارگاههای آموزشی اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست، اردیبهشت سال 95 .

پروژه‌ها

۱۳۹۰

پروژه های مربوط به انجام طرح خود اظهاری کارخانجات ،صنایع و ادارات برای سازمان حفاظت محیط زیست ، همکاری در پایان نامه ارشد دانشجویان محیط زیست

مسئول فنی آزمایشگاه معتمد محیط زیست

تمامی این فعالیت های از سال 90 تا اردیبهشت 96 انجام گرفته .

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete