رزومه اصلی

بهنام نباتی

متولد:

۷ - ۹ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹

مدیریت دولتی

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴

شرکت تولیدی فالیزان تضفیه

، مالی و حسابداری

، مدیر مالی

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳

فرش ستاره طلایی دلیجان (_پاتریس )

، مالی و حسابداری

، رییس حسابداری دفتر تهران

تیر ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۲

گروه صنعتی تولیدی مکرر

، مالی و حسابداری

، سرپرست مالی

آبان ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۵

تولیدی تیزرو

، مالی و حسابداری

، کارشناس مالی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری مدیریت

60% Complete

حقوق و دستمزد سپیدار

60% Complete

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

60% Complete

20% Complete

حسابداری مالی همکاران سیستم

60% Complete

نرم افزار همکاران سیستم

60% Complete

نرم افزار نماد ایران

60% Complete

نرم افزار مالی هلو

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

علاقه به کار وخانواده چراکه محل کار خانواده دوم من می باشد. پشتکار قوی وهدفمند در محیط کار می باشم . مشتری مداری رادر محل کار بسیار قبول دارم چراکه مشتری بعد از خدا روزی رسان است . کارگروهی رابسیار دوست دارم چراکه خستگی ناپذیر است . توجه به اهداف سازمانی برای رسیدن به اهداف متعالی بسیار بااهمیتند . حفظ نیروهای قدیمی به منظور جلوگیری از هدر رفتن نیروی منابع انسانی سازمانی . ایجاد انگیزه خلاق وحسن سلوک همکاری بین پرسنل توجه به یاددان ویاد گرفتن رادر هرسطوحی از سازمان دوست دارم .