مهدی زارع

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

MBA

مدیریت اجرایی ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه زنجان ، کارشناسی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

کاردانی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مشتری مداری