رزومه اصلی

فاطمه طربی

متولد:

۸ - ۱۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری