رزومه اصلی

خیراله فردی

متولد:

۱۰ - ۸ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

آموزشکده های آزاد فنی

، منابع انسانی / آموزش

، مربی آموزشی

خلاصه فعالیت‌ها : تدرس در کلاس های کاربری کامپیوتر وابسته به وزارت فنی و حرفه ای

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

JAVA Core

60% Complete

Qt

40% Complete

Spring Framework

40% Complete

Hibernate

60% Complete

network +

60% Complete

LPIC-1

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی