رزومه اصلی

کهرباسازان گلستان

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۹ تاکنون

اداره برق غرب گرگان

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، تکنسین

خلاصه فعالیت‌ها : دریافت لوح تقدیر از مدیرعامل برق استان گلستان

اردیبهشت ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶

شرکت پیمانکاری فجریمین

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، تکنسین

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برق صنعتی پیشرفته

100% Complete

مهندسی برق

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری