پوریا نخعی شریف

متولد:

۴ - ۸ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

متالورژی

صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

عمران

سازه ، دانشگاه خیام مشهد ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت جوش گستر توس

، مهندسی برق

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

UT ASNT LEVEL II

80% Complete

VT ASNT LEVEL II

80% Complete

MT ASNT LEVEL II

80% Complete

PT ASNT LEVEL II

100% Complete

MS Office

80% Complete

Wolfram Mathematica

40% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete