علی رحیمی

متولد:

۲۱ - ۴ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

عمران

عمران ، دانشگاه ازاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵

نمایندگی بیمه دانا

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

صنعت بیمه

80% Complete

فناوران

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مشتری مداری