میعاد رحم حصاری

متولد:

۱۶ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۱۳

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

فلسفه قاره ای، جامعه شناسی تفهمی، جرم شناسی تضاد، حقوق ـ سینما، جرم شناسی رسانه،

80% Complete

Microsoft Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی