رزومه اصلی

نیلوفر آذریان

متولد:

۱ - ۳ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

شیمی

اسانس و فن اوري ، دانشگاه دانشگاه ازاد قیام دست ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت اسمان ورزش

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار

خلاصه فعالیت‌ها : خزانه دار .انجام كارهاي قبل بهره برداري.انبارگرداني مالي.انجام امور بانكي و حقوق وتسويه حساب