رزومه اصلی

رها متولیان

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

آموزش و بهسازی منابع انسانی

دانشگاه شهید مدنی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

ریاضی

کاربردی ، دانشگاه شاهد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰

رایا زیتون

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲

دانشگاه شهید مدنی

، مهندسی صنایع

، کارشناس فرایند

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

موسسه زبان هیراد

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

آذر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲

موسسه زبان هستی

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری