رزومه اصلی

paeez. 2008

متولد:

۱۴ - ۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

علوم آزمایشگاهی

بالینی ، دانشگاه شاهرود ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

دانشگاه تهران

، پزشکی درمانی/پرستاری

، کارشناس آزمایشگاه

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آزاد واحد علوم پزشکی تهران

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)