رزومه اصلی

عسل مختاری

متولد:

۱۷ - ۶ - ۱۳۷۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

شیمی کاربردی

دانشگاه سراسری غلزهرا ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

موسسه تحقیقات آب

، مهندسی شیمی

، کارآموز

فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵

شرکت پتروسازپارس

، سایر

، کارشناس پرونده

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

enternet

80% Complete