رزومه اصلی

فاطمه ایوبی

متولد:

۲ - ۴ - ۱۳۷۵

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

گرافیک

گرافیک ، دانشگاه الزهرا

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت خودروسازی سایپا

، بازاریابی و فروش

، کارمند فروش

علایق و فعالیت‌ها

هنری

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری