رزومه اصلی

عبدالرسول نظری

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت