رزومه اصلی

حمید نادی

متولد:

۱۳ - ۱۲ - ۱۳۵۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت