رزومه اصلی

عظیم طهماسبی

متولد:

۱۱ - ۵ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

مهندسی هوانوردی

مراقبت پرواز ، دانشگاه صنعت هوانوردی ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مدیریت اجرایی

استراتژیک ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۸ تاکنون

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

، مهندسی مکانیک

، کنترلر ترافیک هوایی