رزومه اصلی

Mohammadjavad Kazemzadeh

متولد:

۱۱ - ۴ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت صنعتی

مدیریت عملکرد ، دانشگاه واحد علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه

100% Complete

نرم افزار MSP

100% Complete

MS Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete