سعید دلفان

متولد:

۶ - ۹ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد بروجرد ، کارشناسی معدل , ۱۴.۸۸