مسعود پرویزی میلانی

متولد:

۱۴ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معافیت تحصیلی

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

مدیریت MBA

بازاریابی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۵۶