علی داریوشی

متولد:

۹ - ۱۲ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی برق

دانشگاه بین المللی امام خمینی ، کارشناسی