وحید پوررضایی

متولد:

۱۹ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت پروژه و ساخت

دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰

شرکت آسفالت طوس

، سایر

، کارشناس

آذر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲

شرکت آسفالت طوس

، سایر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲

شرکت آسفالت طوس

، سایر

، کارشناس

آذر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت آسفالت طوس

، سایر

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت آسفالت طوس

، سایر

، کارشناس

دی ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت آسفالت طوس

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی عمران

20% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

AutoCAD

60% Complete