میترا فدایی

متولد:

۲۳ - ۳ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

کامپیوتر

سخت افزار ، دانشگاه علمی کاربردی واحد 26 تهران معدل , ۱۶

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

حسابداری

حسابداری شرکتها ، دانشگاه آزاد پرند ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مدیریت مالی

دانشگاه آزادشهریار ، کارشناسی ارشد