بابک عسگری

متولد:

۹ - ۸ - ۱۳۵۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

عمران

سازه ، دانشگاه آزاد چالوس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۴

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد چالوس ، کارشناسی معدل , ۱۴.۰۵

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

زیرسازی راه

دانشگاه آموزشکده فنی تبریز معدل , ۱۵.۴۴

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت کیسون - پروژه کامرون

، مهندسی عمران/ معماری