رزومه اصلی

فرهاد کیا

متولد:

۱۲ - ۱۰ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت کیفیت

100% Complete

مدیریت کیفیت ISO 9001

100% Complete

مدیریت منابع انسانی (HRM)

60% Complete

مدیریت سیستم و بهره وری

100% Complete

Business Models ( مدل های کسب و کار)

60% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مشتری مداری