رزومه اصلی

Ahmad Khatib

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹

MBA

بازاريابي ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد