رزومه اصلی

سجاد دادگر

متولد:

۱۳ - ۴ - ۱۳۶۶

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

ماشین افزار

ساخت و تولید ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

پروژه‌ها

۱۳۹۳

پروژه کارخانه سهندفلوت

نصب وتجهیزات ماشین آلات

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

CATIA

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)