فاطمه کوشکی

متولد:

۸ - ۶ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

8000000 ریال