رزومه اصلی

زهرا ثامرحسنی

متولد:

۲۳ - ۱۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان