رزومه اصلی

مریم عامری

متولد:

۱۰ - ۱۰ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

زیست شناسی

دانشگاه تهران شمال ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵

سنگ سروش

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Excel

40% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

انگلیسی

80% Complete