رزومه اصلی

یونس خزایی

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه دانشگاه فنی روزانه شماره 1 کرمانشاه معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۸

گروه 43 مهندسی سپاه نیروی زمینی ملایر

، مالی و حسابداری

، حسابدار

فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲

شرکت استحکام پیشگاه کوشا

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

آبان ۱۳۹۲ تاکنون

کانون ایران نوین

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار حسابداری هلو -کاربرد کامپیوتر

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری