رزومه اصلی

lمهدیه صمدی بیرامی

متولد:

۱۹ - ۱ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

حسابداری

بازرگانی ، دانشگاه الزهراتبریز-آزاداسکو ، کارشناسی معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری عمومی مقدماتی-حسابداری پیشرفته(شرکتها)

60% Complete

رافع6-اکسل-آی سی دی ال

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری