رزومه اصلی

morteza valaei

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۵ تاکنون

تولید لوازم خانگی

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مونتاژ

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۴ تاکنون

توزیع لوازم خانگی

، سایر

، فروش ، حسابداری، مسئول دفتر و ...

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سیاست‌های تحقیق و توسعه

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی