رزومه اصلی

رضا صفری طلابر

متولد:

۲۲ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی تکنولوژی جوش

جوش ، دانشگاه مرکز جامع علمی کاربردی علوم وفنون قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۳.۱