رزومه اصلی

پوریا وقوعی

متولد:

۷ - ۳ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

حسابداری بازرگانی

حسابداری بازرگانی ، دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار گیلانی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۵۹

خلاصه فعالیت‌ها , انجام پروژه هایمالی فراوان

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴

شرکت راهبران سامانه اندیش (شرکت تحت لیسانس همکاران سیستم)

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس استقرار ماژول های دریافت و پرداخت ، حسابداری(دفتر کل) ، نصب و راه اندازی بر روی سرور

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : راه اندازی سیستم های ذکر شده در شهرستان های متفاوت و تهران

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری