فائزه شکیبانیا

متولد:

۲۹ - ۷ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

معماری

نقشه کشی معماری ، دانشگاه رسام معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , عضو انجمن علمی دانشگاه فعالیت در همایش هفته پژوهش

۱۳۹۵ تاکنون

معماری

نقشه کشی معماری ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۴ تاکنون

شهریاران جوان

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

طراحی و نقاشی

100% Complete

اسکیس

100% Complete

طراحی معماری

100% Complete

نقشه کشی معماری

100% Complete

Autodesk 3ds Max

100% Complete

AutoCAD

100% Complete

Autodesk Revit Architecture

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Photoshop

60% Complete

Vray 3ds max

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

انتخاب به عنوان شهریار برتر انتخاب به عنوان روابط عمومی برتر در حوزه اجتماعی در قالب خانه شهریاران جوان