رزومه اصلی

میرعطا رئیس زاده

متولد:

۷ - ۱۱ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

زبان شناسی همگانی

دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵

گلرنگ

، بازاریابی و فروش

، کارشناس بازرگانی خارجی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۶

خط اتیلن مرکز

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳

دانشگاه آزاد اسلامی

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس زبان انگلیسی

فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۶

آموزشگاه زبان

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس زبان انگلیسی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی