رزومه اصلی

احمد نصیرائی

متولد:

۶ - ۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مدیریت صنعتی

تولید ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۷۸

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

مدیریت

صنعتی ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۹۸

پروژه‌ها

طرح جامع آموزش کارکنان آستان قدس رضوی

کارشناس ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Access

80% Complete

SPSS

80% Complete

Statstica

80% Complete

expert choice

80% Complete

Amos

80% Complete

Microsoft Visio

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

آلمانی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی