سعید خلیلی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

پروژه‌ها

۱۳۹۰

اجرای سقف ساده

پیمانکار

اجرای سقف کناف همراه با طرح

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری