محسن خان محمدیان

متولد:

۲۷ - ۴ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مهندس شهرسازی

طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي ، دانشگاه آزاد واحد قزوین ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۲۹

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۰ تاکنون

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی شهرسازی و GIS

100% Complete

AutoCAD

100% Complete

ArcGIS

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری