متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن