رزومه اصلی

ali akbar motahar

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱

علوم سیاسی

علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۰۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی