رزومه اصلی

سید امین هادی

متولد:

۲۹ - ۲ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی ، دانشگاه دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی مکانیک

نانوفناوری ، دانشگاه دانشگاه تهران ، دکتری معدل , ۱۷