رزومه اصلی

عذرا کرمی

متولد:

۱۵ - ۶ - ۱۳۷۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی ابیاری

ابیاری ، دانشگاه دانشکده کشاورزی کرج _وابسته ب جهاد کشاورزی ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

منهدسی ابیاری

ابیاری و زهکشی ، دانشگاه تهران پردیس ابوریحان ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

60% Complete

طراحی و اجرا سیستم های ابیاری

100% Complete

ArcGIS

80% Complete

AutoCAD

80% Complete

Visual Basic

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت