سبحان مرتضوی

متولد:

۲۹ - ۹ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

حسابداری

دانشگاه آزاد کرج ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۹ تاکنون

بهین سامان هوشمند نگار

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

سما مهان افق

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱

موسسه حسابرسی سینافکر

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

حسابداری

80% Complete

Microsoft Outlook

60% Complete

Microsoft Visio

40% Complete

Microsoft Access

40% Complete

SPSS

40% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Access

40% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Microsoft Outlook

60% Complete

Microsoft Visio

40% Complete

SPSS

40% Complete

حسابداری (Accounting)

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

30000000 ریال