رزومه اصلی

صادق صیدبیگی

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، دکتری

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۲ تاکنون

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

، مهندسی عمران/ معماری

، برنامه ریزی شهری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی شهری

100% Complete

برنامه ریزی شهری و شهرسازی

100% Complete

اتوکد

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشم.