رزومه اصلی

مهدی ایمن پور

متولد:

۳۰ - ۳ - ۱۳۵۸

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۲

مهرکام پارس

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کارگز خط تولید

خلاصه فعالیت‌ها : فعال در زمینه تولید تجهیزات خودرو

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

بیمارستان فیروزآبادی

، سایر

، راننده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

جوشکاری

100% Complete

آشنایی با کامپیوتر

40% Complete

آشنایی با اینترنت

40% Complete

فعالیت های داوطلبانه

ورزش

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی